maloCHOV.cz

fórum pro hospodáře všeho druhu

Třísloviny ve výživě koz

Popis: aneb taniny a kde je najdeme

Kategorie: Kozy

Odkaz na článek: Vybrat vše

[url=https://malochov.cz/kb/viewarticle?a=22&sid=e24a039b5e343f59f4b6353bb36c060b]Články - Třísloviny ve výživě koz[/url]

Třísloviny jsou rostlinné polyfenoly, chemicky nestejné, které se vyznačují trpkou, hořkou chutí.

Lidmi jsou používány odnepaměti jako léčivý prostředek nebo jako takzvané tříslo při činění kůží. Nověji jsou třísloviny nazývány taniny. Reagují s bílkovinami a vytvářejí s nimi sraženiny, které se projevují svíravě.
Kozy přirozeně vyhledávají rostliny, které taniny obsahují, podporují jejich hořkou chutí trávení a zároveň tak vytvářejí v trávicím traktu prostředí nepříznivé pro vnitřní parazity. Této skutečnosti je možno využít preventivně a úspěšně se bránit množení parazitů v chovu. Zároveň mají taniny působení detoxikační, antibiotické a dezinfekční a dokážou napomoci i vyléčení některých nespecificky se projevujících onemocnění. Rostliny, které obsahují třísloviny, mají i schopnost odpuzovat hmyz. Konzumací takového krmiva přechází do určité míry tato schopnost na zvíře.

Třísloviny jsou obsažené v řadě rostlin, které kozy konzumují ve značném množství, pokud je mají k dispozici. Jde hlavně o tyto rostliny:

dub v podobě listí, mladých větviček i s kůrou a žaludy,
ořešák také jako listy a zelené oplodí,
bříza jako listí a mladé větvičky,
jírovec jako listí a kaštany,
vrba v podobě listí a větviček,
jehličnany – smrk, borovice, různé tuje, cypřišky a jalovce jako celé stromky nebo jejich části k okusu i s kůrou.

Všechny tyto rostliny mají kozy ve velké oblibě, což je dobré využít pro několikadenní až měsíční kůru, při které podáváme uvedené rostliny, např. stromky po Vánocích, k neomezenému příjmu. Postupně se zájem koz o tuto součást krmné dávky zmenšuje a kozy zřejmě samy cítí, že již přijaly dostatečné množství tříslovin. V průběhu několika let, během nichž tuto metodu praktikuji, jsem se nesetkala s žádnými nepříznivými účinky takového krmení.
V některých případech se může stát, že kozy močí červenohnědou moč. Není projevem zánětu, ale jen se tak projevuje zvýšený obsah taninu, který barví dohněda. Po dvou až třech dnech bez tříslovinného krmiva se barva moči vrátí zpět.
Nejlepší doba k aplikaci podobné kůry je období, kdy se kozy zasušují nebo se již nedojí, protože její stahující schopnost by snad bylo možné takto využít. Ale nepozorovala jsem podstatné změny v dojivosti na jaře, kdy jsem podávala nasekané vrbové proutky.

Jiné rostliny přijímají kozy jen omezeně nebo pouze při vážných zdravotních problémech. Je to např. šalvěj, tymián, dobromysl, kakost, kuklík.

Zajímavou možností k omezení výskytu parazitů je kombinace tříslovinného krmiva s krmivem obsaujícím eugenol, při níž dokonce i stadia parazitů, která při konzumaci samotných tříslovin přežívají, hynou a jejich obaly puknou. Eugenol je znám především jako silice, kterou obsahuje koření hřebíček. Pro naše podmínky by taková léčba či prevence byla drahá, ale například kuklík městský je jako bylina téměř plevelná velmi vhodná pro svůj obsah taninu i eugenolu zároveň. Podobné složení má i kakost.

Značný obsahu taninu má i vavřín, bobkový list. V našich podmínkách neroste v přírodě, ale např. v Itálii se vyskytuje divoce a kozy se na něm volně pasou.
Černý i zelený čaj, stejně jako káva obsahují taniny. Nedají se použít ve velkém množství, ale vyhazovat čaj, který jsme použili k uvaření nápoje by byla škoda, kozám ještě poslouží.

Jsou chovatelé, kteří podávají tanin v přesně odměřené hmotnosti v podobě prášku a kombinují jej s dalšími látkami, např. esenciálními oleji. Nemám námitky proti takovému podávání, ale dávám přednost tomu, co nám nabízí příroda kolem nás. Ne všude rostou všechny rostliny, které jsem jmenovala, ale všude rostou některé a nabízejí se nám k použití.

Nejlepší je poskytnout kozám i v průběhu roku různorodou potravu, ať už jim krmivo doneseme nebo se samy pasou. Mají dost smyslu pro to, co jim svědčí, a dokážou ho využít, pokud jim to dovolíme.

Obrázek

Obrázek

Obrázek